niskakipu

Niskakipu ja sen syyt

Niskakipu on varsin tavallinen vaiva ja noin 20-40% yli 30 vuotiaista kärsii siitä vuosittain. Niskakipu on hiukan yleisempää naisilla kuin miehillä. Terveyskeskus- ja sairaalakäynneistä noin 4% johtuu niskakivusta. Myös vanhemmilla ihmisillä niskakivut ovat yleistyneet.

Yleisimmät niskakivun aiheuttajat ovat lihasperäiset jännitykset ja rasitukset, mutta joskus myös esimerkiksi erilaiset revähdykset, tulehdukset, tai kaularangan kuluminen voivat olla taustalla. Lihasjännitykset aiheutuvat yleensä huonosta ja/tai staattisesta työergonomiasta, liiallisesta istumisesta, toistuvasta samanlaisesta liikkeestä tai erilaisten liikuntaharjoitteiden kuormituksesta. Myös henkiset kuormitustekijät voivat vaikuttaa kipuun. Tukapointi ja ylipaino altistavat myös niskakivuille.

Liiallinen lihasten jännittyminen tai ylikuormittuminen voi aiheuttaa lihaksiin muutoksia, jotka eivät palaudu pelkällä levolla ja pääsevät näin aiheuttamaan jatkuvaa tai helposti uusiutuvaa niskakipua. Tapauksissa, joissa oireet etenevät esimerkiksi lihasheikkoutena, kipuna, yleisvoinnin heikentymisenä, tai kuumeena, tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle. Onnettomuuden jälkeen ilmenevän niskakivun kanssa olisi aina käytävä lääkärissä vaikka oireet olisivatkin lieviä.

Niskakivun oireet ja diagnosointi

Niskakipu luokitellaan akuutiksi jos se on kestänyt alle 12 viikkoa ja krooniseksi jos kipu on kestänyt yli 12 viikkoa. Niskakipu oireilee yleensä paikallisesti niskan/takaraivon alueella, mutta voi ylettyä myös päähän tai selkään. Joskus niskakipu voi säteillä myös käsiin, mutta tämä voi jo tarkoittaa hermojuurien puristuksissa olemista. Tällöin kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Lääkäri selvittää tilanteen niskakivun synnystä keskustelemalla potilaan kanssa taustatekijöistä esimerkiksi työstä, harrastuksista ja mahdollisista onnettomuuksista. Jos kipu on pitkittynyt voi röntgenkuvaus olla tarpeen. Mahdollisella magneettikuvauksella pystytään selvittämään leikkauksen tarve tai tarpeettomuus ja sulkea pois muita hoitoja vaativia sairauksia.

Niskakivun hoito ja ennaltaehkäisy

Lihasjännityksestä johtuva äkillinen niskakipu poistuu yleensä itsestään ilman erityistä ammattihoitoa. Tärkeintä on aloittaa säännöllinen liikunta, venyttely ja voimistelu, jossa hartioiden ja niskan alue saa monipuolista liikettä ja vahvistusta. Myös työskentelyasentoihin ja fyysisten suoritteiden asentoihin tulee kiinnittää huomiota. Kivun lievittämiseen ja paranemisen tukena voidaan käyttää tarvittaessa tulehduskipulääkkeitä.  Paras niskakivun hoitokeino on kuitenkin ennaltaehkäisy, jonka avulla voidaan monet lihajännitysten aiheuttavat niskakivut estää. Ennaltaehkäisyssä tuleekin kiinnittää työergonomiaan huomiota. Liikunta on myös syytä ottaa säännölliseksi tavaksi ja muistaa venytellä työpäivän aikanakin niska-hartiaseudun lihaksia. Näiden lisäksi elintapoihin tulee muutenkin kiinnittää huomiota esimerkiksi ylipaino ja tupakointi lisäävät  niskakivun riskiä.

Niskakivun hoito akupainannalla

Niskakivun oireiden lievitykseen voi kokeilla myös akupainantaa. Jalkapohjassa olevia niska-alueen refleksiopisteitä eli hermoradan päätepisteitä painelemalla voidaan vaikuttaa niska-alueen jännitystilaan. Stabilic-akupainantapohjallisten avulla voidaan helposti itsehoitona kävellessä ja jopa istualtaan painella jalkapohjan refleksiopisteitä ja siten lievittää niskakipua. Akupainannan tulokset alkavat tuntua yleensä muutaman päivän päästä hoidon aloittamisesta. Stabilic-pohjallisia tulee käyttää vähintäin 3-4 tuntia päivässä, jotta riittävä refleksiopisteen painelu saadaan aikaiseksi. Stabilic-pohjallisia voit ostaa apteekeista tai tilata verkkokaupasta.